Автор:

Светослав Еленков

Защо?! Защото въпросът е ключ към решението!

За да отговоря на въпросите “Защо?”, “Какво?” и “Как” ще напиша долните редове под формата на лична история от първо лице. 

Казвам се Светослав Еленков и направих сайта progression.bg през юли 2018 година. 

Защо?

Причината да направя сайта бе разочарованието ми от редици промени в компанията, в която работех тогава и в целия сектор на небанково потребителско финансиране. Промените, по мое мнение, се случваха донякъде поради неправилни регулаторни промени, донякъде заради естествената алчност присъща на повечето бизнеси в световен мащаб. 

Започнах да посещавам всякакви събития за социално предприемачество и кариера с кауза, да търся възможност за професионална реализация по начин, който ми дава удовлетворение, да търся инициативи, чрез които да дам своя принос за положителните промени, които искам да се случват в България. Предстои да разкажа за най – вдъхновяващите примери, които ми дадоха надежда и смисъл да продължа в тази посока. 

Прогресия.бг се появи, като опит да намеря съмишленици и като отдушник на натрупаното разочарование. 

Защо Прогресия?

Защото добрите намерения, за да доведат до добър резултат, трябва да достигнат до голяма група съмишленици – на принципа на прогресията – всеки да “зарази” още двама. 

Силно желаех да променя своя живот и да намеря съмишленици, с които заедно да работим по идея за социална промяна и бизнес модел с кауза. 

Бях си “нахвърлял” около тринадесет – петнадесет идеи и в рамките на следващата година обмислях от къде да започна. Така се появи Прогесия.бг в настоящия му вид, играта Богатство и серия от тениски с послания, които може да видите във фейсбук страницата Прогресия. 

През този период, всички с които обсъждах идеята ми задаваха много въпроси, но най-често срещаните бяха: 

 • Каква е идеята и целите?
 • Как ще постигнеш целите?
 • Какъв е таргета/целевата група? 

Целите са популяризиране на теми в обществото:

 • Ценности
 • Личностно развитие
 • Активно гражданско общество
 • Бизнес и кауза

Някои важни въпроси и ценностите, които споделям и търся във всички хора с които работя по проекта са описани в началната страница.

Инструментите за постигане на целите са:

– съдържание (статии и видеа), 

– организирани събития 

– игри – бордови игри насърчаващи участниците да споделят повече за себе си и да разсъждават върху чертите на характера и своите лични цели,

– други продукти с изображения предизвикващи асоциация на теми като общност, емпатия, емоционална интелигентност. 

Стигнахме до любимия ми въпрос – КАКВА Е ЦЕЛЕВАТА ГРУПА?   

Прогресия.бг е за всички, които: 

 • Обичат да си задават въпроси и да търсят отговори. 
 • Вярват, че както човек изгражда характера си с труд и постоянство, така и общността може да се изгражда – чрез усилията на отделните личности в общността. 
 • Вярват, че характерът е плод на действията и бездействията ни, а не е изцяло генетично предопределен. 
 • Вярват, че животът ни се определя в по-голяма степен от действията и бездействията ни и не сме жертва на световен заговор. 
 • Стремят се да създават себе си и средата си, а не просто да се носят по течението. 
 • Не обвиняват никого за изборите, решенията и начина си на живот. 
 • Отговорни и взискателни са предимно към себе си, но очакват същото и от другите. 
 • Готови са да минат през битка в името на своето разбиране за справедливост, принципите си и убежденията си. 
 • Казват това, което мислят. Това не означава, че казват всичко, което знаят. 
 • Четат. Четат между редовете. 
 • Избират според съдържанието, а не според опаковката. 
 • Практични са, но не всичко в ценностите им е материално. 
 • Често остават неразбрани за обсебеното от материална култура общество.  
 • Държат на приятелството. 
 • Стараят се да не са предубедени, да НЕ робуват на стереотипи и предразсъдъци. 

Този списък може да бъде продължен до безкрай и всеки може да го допълни за себе си. 

Най – кратко казано, Прогресия.бг е за всички, които мечтаят за повече осъзнатост, отговорност, човещина и добронамереност в отношенията помежду ни и в обществото, което изграждаме ежедневно с нашите действия и бездействия. 

Бъдещето на общност ще е такова, каквото е в представите на най- активната и силна група в общността!

Прогресия.бг

Най-четена:
По избор на редактора: