Автор:

Светослав Еленков

Щастието НЕ е пари!

Щастието не е пари, но финансовата грамотност е щастие.

Финансова грамотност е умението да печелиш пари и умението да ги харчиш и инвестираш разумно.

Финансовите проблеми в отношенията, били те семейни, приятелски или роднински, е сериозна предпоставка за неприятни разговори. Финансовата грамотност е инструментът за справяне със финансовите проблеми. Добрата финансова култура в комбинация със знания и умения за планиране е инструмент, чрез който финансовите проблеми ще стоят далеч от вашата личност.

Грамотността е в познаване и разбиране на алтернативите.

Най – ефективният начин да се преборим с финансовите проблеми е като направим бюджет на приходите и разходите. За семейните – задължително е бюджетът да е семеен.

Още малко за това защо управлението на бюджет е толкова важно. Честото попадане в ситуация „на червено“ е предпоставка или за заеми от близки и приятели, или за заеми от банки и други финансови компании. Системното изпадане в двете ситуации не е никак приятно и се отразява много повече на живота ни отколкото предполагаме – отразява се на самочувствието, а от там и на всяко наше действие. Умелото управление на финансите, от друга страна, дава усещането за контрол, свобода и удовлетворение.

В средносрочен и дългосрочен план целта винаги трябва да е ПОВИШАВАНЕ на доходите. Това което може да се промени бързо е РАЗХОДНАТА част на бюджета!

Лошото управление на бюджет, рано или късно, ще да ви отведе в офиса на компании за Бързи кредити, където 1000 лева за 24 месеца ще Ви струват по около 100 лева на месец. Точно 99,72 лева е вноската, която е пример за калкулациите на една от най –големите и популярни компании. И това най – вероятно НЕ е най –скъпият продукт. Общата сума е 2393,28 лева и това в случай, че 24 вноски изплатите без да изпадате в забава. Дори при най- скъпите банкови оферти, с включвани такси по кредита, общата сума на дълга е около 1200 лева . Цената на непланираните разходи за 1000 лева, е плащане на лихви, такси и застраховки на скъп „бърз“ заем е по-висока от сумата на заема!

Алтернатива на бързите кредити до заплата за суми до 400 лева, са стандартния овърдрафти кредитна карта. Сравнение между тях и как да ги използвате ще бъде публикувано в друга статия.

Ето защо е толкова важно познаване на алтернативите и планиране на месечен семеен бюджет.

Бюджетът трябва да е месечен, но отделно да се изчислят всички известни разходи, които се плащат на годишна база – разходи за автомобил (застраховки, обслужване, други), разходи за дома(данък сгради и смет, планиран ремонт, други), да се планират известни суми за непредвидени разходи:

  • приятни – почивки, сватби на приятели, рождени дни,
  • неприятни – лекари, зъболекари, други.

Годишните разходи се разделят на 12 и се получава една сума, която трябва да остава по сметката всеки месец след покриване на ежемесечните разходи. Добре е тази сума да се превежда в сметка БЕЗ карта към нея.

В заключение,ще си позволя да дам един съвет:

най –добрата инвестиция, която може да направите е безплатна.

Инвестирайте във време за себе си.

Помислете щастливи ли сте в настоящата си „сигурна“ работа. Отделете време да разберете в какво сте най –добри.

В никакъв случай не изключвайте хобитата си от списъка. Потърсете информация дали някой вече не си докарва допълнителен доход от нещо, което вие намирате за хоби и това е разход за вас. Дали за някой това не е основен източник на доход?

Има една японска дума икигай. Икигай е пресечната точка на:

  • това, в което си добър;
  • това, което обичаш;
  • това, за което ти плащат;
  • това, от което светът (обществото) има нужда.

Там се срещат страстта, призванието, мисията и професията!
Не спирайте да четете, да мечтаете, да учите и да планирате!


Какъвто и проблем да имате, някой, някога, някъде вече го е решил!

Текстът е публикуван за пръв път в електронното издание MoitePari.bg на следния линк.

Най-четена:
По избор на редактора: