Богатство

Богатството на въображението, езика и мисълта.

Създатели на играта:

Светослав Еленков
Основател

Богатство - мотивираща игра

Тези безплатни ресурси могат да Ви направят богати във всеки един смисъл на думата „богат“, както душевно, така и материално

Играта Богатство е първият ни проект с който искаме да привлечем вниманието към темите, които считаме за важни, а именно формирането на личности и общност. Всичко, което ни се случа в един или друг аспект е плод на нашия начин на мислене, а думите са този ресурс, който създава и изпълва мисълта. И колкото по – осъзнато разсъждаваме за себе си (нашата същност и емоции), за обкръжаващия ни свят и за общността в която живеем, толкова по-добре разбираме света и се приближаваме до целите и мечтите ни.

Описание на играта

В комплекта на играта има тесте от 100 броя карти. На 80 от тях  са изписани думи – съществителни, прилагателни, глаголи. Думите характеризират определени личностни качества, но не само. Целта на играта е да се развие мислене в посока изграждане на личността, защото всички имаме дадени заложби и таланти, но доколко ще ги развием зависи от нас, от усилията, които полагаме и подкрепата, която срещаме.

Някои думи могат да бъдат описани като положителни – описващи позитивни качества и неща, някои са неутрални сами по себе си, като късмет или самочувствие и значението им зависи повече от контекста в който се използват. Част от думите описват по-скоро отрицателни качества, но нека ги наричаме „за отработване“, като например мързел. Мързелът е нещо, което трябва да бъде отработено.  Мързелът е липса на мотивация, на идеи, на желание и вдъхновение – намерим ли мотивация, идея, кауза, която да ангажира съзнанието ни и мързелът изчезва.

В комплекта са включени и 20 – броя карти без думи. Целта на тези карти е родител или по-опитен играч да включи в играта думи по негово желание. Добре е да се изписват с молив, което дава възможност да се сменят при всяка игра.

Играта се играе от поне двама играчи, като за предпочитане е играчите да са не по-малко от четирима. При повече от 6 играчи е препоръчително разделяне на отбори – при изслушване на голям брой играчи, времето в което един играч е ангажиран намалява, а от там и удоволствието от играта.

Играчите изтеглят по една карта на която е написана дума.

Всеки играч трябва:
  1. Да даде определение на думата, като започне с това дали думата е положителна, за отработване или неутрална.
  2. Да назове противоположна по значение дума.
  3. Да я използва в изречение с цел да формира и предаде послание.

В описанието и изречението да се използват производни прилагателни, синоними, думи с преносно значение, противоположни думи и думи, които са се паднали на останалите играчи.

Ако знае поговорка/пословица да я сподели.

Пример: труд/трудолюбив

Противоположна дума – мързел

Определение: Като Труд може да се определи всяка съзнателна дейност, която ни доближава до постигане на поставена цел.

Поговорка: Трудът краси човека, мързелът го грози.

С труд всичко се постига.

За провеждане на играта са необходими лист хартия, химикал/молив, комплект талони с точки (3,2,1) по един комплект за всеки играч. На листа при всеки кръг се записват следните данни:.

 

кръгиграчдуматочкиБукви
1ИванТруд2Р,д
1ПетърГняв3Я,г,в

Оценяване

След всеки кръг (теглене на карта) играчите избират победител на кръга чрез гласуване.

Всеки играч трябва да гласува с талоните с цифри 3,2 и 1, като раздава картоните на други играчи или задържа един за себе си. При гласуване за себе си, точките имат по – малка тежест, както при футболни турнири гол в домакински мач има по-малка тежест от гол на чужд терен. Допълнителна информация има по-долу в точка насоки за играта .  Победител е играчът/отборът, който пръв събере 17 точки.

Критериите при  гласуване трябва да са обективни – оценка на определението и съставеното изречение, използване на противоположни думи, използване на думи, които са се падали на другите играчи, назоваване и използване на производни качества и т.н. Целта е да се гласува по съвест и принципи – не по симпатия.

Първите три играча/отбора във всеки кръг си избират съответно 3, 2 или 1 буква от думата, която им се е паднала.  Записват ги и може да ги използват за формиране на произволна дума в извънреден кръг, когато повече от един играч/отбор са събрали достатъчно букви за дума. В извънредния кръг участват само те, но гласуват всички участници.Насоки:
  • След раздаване на картите, всички играчи казват думите си на глас. Играчите/отборите имат 5 минути, за да обмислят представянето си.
  • Препоръчително е да има ограничение на времето за всеки играч/отбор – 2 минути.
  • Играч/отбор могат да гласуват и за себе си.

Ако са събрали най-много точки печелят 3т. от раздаването.

Ако друг играч/отбор събере повече гласове, гласувалият за себе си губи всички натрупани до момента точки..

При двама първенци с равен брой, гласувалият за себе си не взима точки от кръга.

  • Гласуването може да става и без талони, само със записване на точките на лист, но явното гласуване е предпоставка за пресметливо оценяване. Препоръчително е гласуване с талони, като гласуващия подава талона с точки на избрания играч обърнат без да се виждат точките. Резултатът се брои след приключване на гласуването от всички играчи.
  • Целта на играта е насърчаване на креативност – това важи и за правилата. След първото раздаване играчите могат да променят правилата по свое усмотрение – например времето за обмисляне, времето за изказ, критериите за оценка и т.н.