Моите изводи за дванадесет години работа като Бизнес Анализатор

Бих ли работил и какво, ако нямах нужда от пари?

Не помня кога за пръв път си зададох този въпрос. Със сигурност в началото на  професионалния ми път не бях. Сега отговорът за мен е: ДА! Бих работил, ако моят труд допринася за подобряване на условия и средата за живот в общността, в която живея!

Работата на „Бизнес Анализатор“ дава тази възможност – да участвате в подобряването на работната среда и на условията за работа в  дадена компания. Всички продукти и услуги, които използваме са следствие на нечий труд.

Какви са предимствата на работата като „Бизнес Анализатор“

 • Няма рутина – всеки проект и всяка задача, могат да бъдат различни;
 • Използват се и се оценяват както знанията, така и креативността;
 • НЕ изисква „зубрене“ – не се изучават закони – както при адвокатите, нормативно стандарти – при счетоводители, езици за писане на код – при програмистите;
 • Добре платена и ще става все по-добре платена – не може да бъде заменена от изкуствен интелект или поне ще е една от последните „автоматизирани“ след милиони години;
 • Може да се работи от всяка точка на света. Дистанционната работа не винаги е удачен вариант, но все пак е вазможно. 

Кои качества ще са ви най-полезни

 • Умения за общуване – за извличане на информация от всички заинтересовани страни.
 • Аналитично мислене – умения да се наблюдават и търсят взаимодействия между показатели и параметри. Ще срещнете този термин „root cause analysis“ – анализ на причинно-следствени връзки до откриване на причината за проблем (корена) и намиране на работещо решение.
 • Задълбочени знания за бизнес областта (домейн), в която искате да се реализирате – например финанси, търговия, застраховане, системи за планиране на ресурси и управление на бизнес (Enterprise Resource Planning), софтуер за забавление и т.н.
 • Организираност – като БА, освен своите задачи, често ще трябва да организирате и задачи на редици други участници в даден проект.
 • Умения за решаване на проблеми (problem solving skills).
 • Внимание към детайла – звучи като клише, но е невъзможно да се анализира информация без да се схванат детайлите и връзките между парчетата от пъзела.

Някои от тези качества често се описват като „меки умения“, но за работата на БА са основни умения и компетенции. Списъкът може да бъде допълван много.

Достатъчно е да отворите произволен сайт с обяви за работа и да разгледате обявите за позиция „Business Analyst“. 

Съвети за първи стъпки в професионална реализация като бизнес анализатор

За да развиете и тренирате уменията си за анализ на информация, следвайте тези стъпки:

 • Насочете се към познат за Вас сектор, докато натрупате практически опит.
 • Разгледайте корпоративните страници на компании, на които сте клиент и на техните конкуренти. Така ще разберете повече за компаниите и за техните продукти и услуги.
 • Сравнете структура на компаниите, бизнес модели, портфолио от продукти и услуги. Анализирайте разликите и търсете силни и слаби страни на конкурентите.
 • Следващата стъпка може да е пренасочване към най – най любим, интересен, високоплатен, развиващ се и т.н. сектор. Надграждане на знания и промяна на нагласата в работата, след натрупан опит, става за няколко месеца.
 • Усъвършенствайте английския си език! Ще имате неограничен източник на информация за самоподготовка. Професионално ниво на владеене е изискване за всички големи и чужди компании.

Вече имате опит, търсите удовлетворениe и смисъл

Каква да бъде следващата ми стъпка, какво да имам предвид?

Подредбата на приоритетите ни е пряко свързана с нашите ценности. Във времето аз подредих своите си по този начин:

 1. Цели и ценности на компанията работодател.

Като БА вие ще общувате пряко с ключови лидери в компанията, за която работите. Несъвместимост в целите на компанията с личните ценности е предпоставка за най – голямото разочарование от професионална реализация.

 • Стил на управление.

Начинът, по който един лидер взаимодейства с екипа си е на второ място – колкото и да ви допада работата, ако на вас се гледа като на „разход“ , не получавате обратна връзка или получавате само, когато е негативна, и нямате ясни цели и перспектива за развитие, следващата промяна е въпрос на време.

 • Сферата на дейност на компанията

Когато имаме интерес към сферата на дейност на компанията, се засилва мотивацията ни за учене и развитие. При силна вътрешна мотивация, това не е толкова важно – всеки сектор има своите предизвикателства.

 • Корпоративна култура и КСО (корпоративна социална отговорност). 

Има и страхотни компании, за които темата КСО не е на дневен ред. Ако за Вас е важен имиджа на компанията, за която работите проучете предварително отговаря ли корпоративната култура на заявените ценности.

 • Методологията на управление на проекти – оказва най – голям ефект върху ежедневието в работата. Информирайте се за начина на работа в компанията. Комбинацията от Waterfall и Agile дава най – добри резултати, но крие големи рискове, особено за ролята на бизнес анализатора. Защо това е така ще представя в следващите статии.

И отново най–важното – да сте любопитни, мотивирани и креативни!
Всичко друг е въпрос на време!

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятели.

Ако имате необходимост от съвет относно професионална реализация в областта на бизнес анализ, контрол на качество и управление на проекти, но се чудите каква да е следващата ви стъпка, пишете на info@progression.bg.

Ще отделям два часа седмично (поне) за безплатно съдействие на колеги икономисти, с желание и мотивация да поемат един различен път. Път по средата между бизнеса и информационните технологии. За мен ползите ще са обратна връзка за качеството на съдържанието.

Това е и голямата цел на този блог – да помогна на колеги и компании да сведат до минимум излишното натоварване на екипите си. Плащат го служителите със здравето си!

Успех и до нови срещи!