Моите изводи за дванадесет години работа като Бизнес Анализатор

Бих ли работил и какво, ако нямах нужда от пари? Не помня кога за пръв път си зададох този въпрос. Със сигурност в началото на  професионалния ми път не бях. Сега отговорът за мен е: ДА! Бих работил, ако моят труд допринася за подобряване на условия и средата за живот в общността, в която живея! […]

Роля на бизнес анализатора според типа компания (продължение)

Тази статия е продължение на статията „Какво работи бизнес анализаторът“. В нея разказвам за ролята и отговорностите на бизнес анализатора, за моята първа работа като анализатор в голяма компания и за възможностите за самоподготовка. Особености и отговорности на анализатора в малка българска компания Втората ми работа в сферата на управление на процеси и развитие на […]

Какво работи бизнес анализаторът

Напълно възможно е колкото човека попитате, толкова различни отговора да получите. Нормално е. Ролята на бизнес анализатора във  всеки екип и компания може силно да варира. В контекста на този блог, Бизнес Анализатор/Business Analyst (БА / BA) са експертите, ангажирани със събиране и структуриране на информация за потребностите и изискванията на бизнеса. Това са хората, […]

Как културата на общуване решава проблеми или създава възможности?

Всяка разумна човешка дейност, защото има и неразумни, е мотивирана от: Удовлетворение/удоволствие – началото на (почти) всичко може да се корени в търсенето на  удовлетворение и удоволствие, от създаването на изкуство до отдаване на най-пошли човешки пороци. Решаване на възникнал проблем. Създаване на възможност. Например: Ако направим бент на една река, за да може да […]