Какво работи бизнес анализаторът

Напълно възможно е колкото човека попитате, толкова различни отговора да получите. Нормално е.

Ролята на бизнес анализатора във  всеки екип и компания може силно да варира.

В контекста на този блог, Бизнес Анализатор/Business Analyst (БА / BA) са експертите, ангажирани със събиране и структуриране на информация за потребностите и изискванията на бизнеса. Това са хората, които помагат една идея да бъде разписана или разказана в  подходящ вид. Уменията и експертизата на бизнес анализаторите са полезни за създаване на работещи софтуерни системи и/или процеси (поредица от действия) с цел изпълнение на определени задачи и постигане на бизнес цели.

Бизнес целите могат да бъдат групирани по следните начини:

 • разширяване на портфолио от продукти и услуги,
 • увеличаване на приходи,
 • намаляване на разходи,
 • намаляване на време за изпълнение на задачи (оптимизация на процеси),
 • намаляване на риск,
 • подобряване на качество,
 • съответствие със законови промени,
 • автоматизация на процеси.

В България ролята на бизнес анализаторa натрупа сериозна популярност и позитиви. Това обаче, не беше така преди десет години.  Моята прогноза е, че добрите специалисти особено тези, които имат и технически умения, ще бъдат все по–търсени и все по–добре платени. Динамиката, с която се дигитализират и развиват всички сфери на бизнес изисква добро разбиране за потребностите на бизнеса и на клиентите.

Къде е най–полезен бизнес анализаторът

При всяка компания и всеки бизнес модел има задачи, които преминават през различни етапи и „през ръцете“ на няколко души с различни роли. В тези случаи се появява необходимостта от оценка, организация и оптимизация на процесите. Секторът е без значение – навсякъде! Тенденцията за дигитализация бе налице и преди Covid – 19. Пандемията само ускори процеса за онези, които са имали друг фокус през последните години. Същото е положението при хората, много са преосмислили потребностите, ценностите и живота си в условията през последната година, но и много още спят. Явно ножът НЕ е опрял в кокала. Мое мнение е, че НЕ трябва да чакаме да бъдем задействани – проактивността спасява! Превантивният контрол е най–ефективен!

Важното е да знаем първо какво искаме и след това как да го постигнем!

Горното уточнение важи както за личността, така и за компанията. Ще ви разкажа за работата и ролята на бизнес анализатора през моя професионален опит. Започвам със задачите и отговорностите при първия ми работодател.

Роля, отговорности и възможности за БА в голяма компания

Първата ми работа като бизнес анализатор беше в компания, за която работех на друга позиция от около три години. Познавах много добре процесите, системите и процедурите за работа. Бях работил и в търговската мрежа (банков офис) и в централата на този работодател.

Това е работодателят, от който съм научил най–много. Работих за страхотни мениджъри и  в страхотен колектив.

При започването ми в дирекция Бизнес Процеси и Организация, позицията имаше простичкото име „специалист“. След това станах „старши специалист“ и някъде година след започването ми, ни дадоха „титлите“ – бизнес анализатор и старши бизнес анализатор.

Но не това е важното – важното е какви бяха ролята и задачите на бизнес анализатора.

В статията Моят кариерен път и мисли по темата „Бизнес и (с)мисъл“ съм споделял, че в тази компания се влюбих в работата си.

Бизнес анализаторът беше отговорен за:

 • Събиране и структуриране на бизнес изисквания
 • Създаване на детайлна документация за разработка на нови или промени в съществуващи системи и процеси
 • Планиране и осъществяване на тест
 • Планиране и организиране на тест от възложител (UAT – User Acceptance Test)
 • Създаване на процедури и инструкции за работа
 • Решаване на проблеми за потребителите – второ ниво поддръжка, на принципа на дежурни екипи.
 • Обучение на потребители при нови функционалности, процеси, продукти.

Разбира се, в основата беше събиране и структуриране на бизнес изисквания. Начинът и техниките за събиране на бизнес изисквания са много обширна тема. Препоръчвам на всеки заинтересован да се запознае с BABOK (Business Analysis Body of Knowledge).

Участието на бизнес анализатора във всички фази от развитието на проект, включително поддръжка на системите, му позволява да види всички допуснати грешки във фаза планиране и анализ. Този опит е незаменим.

Да поддържаш това, което си сътворил е най–добрият учител на тема „качество в работата“!

В ролята на „Бизнес анализатор“ ще имате и още една невероятна възможност да учите и да се развивате като професионалисти – ежедневните контакти с ключови за бизнеса мениджъри от средно ниво на управление (Middle Management). Това са хората, които познават най–добре и в детайли настоящите казуси и проблеми на компанията.

Бизнес Анализаторът и Middle Management

Темата за ролята, отговорностите, трудностите и риска в работата на т.нар. Middle Management (средно ниво на управление) е много важна и ще се върна отново към нея в други статии. Сега само ще отбележа, че има и нещо по–неприятно, от трудностите, отговорностите и високото натоварване на ключовите мениджъри от средните нива на управление.

Бизнес анализаторът се определя в компаниите като „експертен персонал без ръководни функции“.  БА в ролята на посредник, посланик и основен комуникатор в процеса на развитие, непрестанно работи с въпросния Middle Management.

Едно от най–неприятните неща в работата на БА, може да бъде прехвърлянето на отговорност от мениджърите към него  за пропуски и стратегически решения извън делегираните на експертното ниво.

Например използване на нова технология, за въвеждането на която е необходима сериозна инвестиция на време и пари. Друг пример е решението да се оправят съществуващи функционалности (с цел намаляване на проблеми и риск) или да се развиват нови продукти и функционалности с цел подобряване на приходи.

В голяма компания може би рядко ще ви се случи, но в малките е напълно възможно.

Неприятно е защото, хем ви плащат като на експерт (само), хем когато трябва да се намери виновен, вие сте човекът. Добрата новина е, че това е пътят на растежа. Важно е бързо да се усетите и да използвате възможността за промени – я в заплата, я в работодателя.

Много работодатели, няма да харесат тази статия. Тя е за Вас, колеги – бъдещи и настоящи!

В добрите компании ще харесат дори и това откровение – знаят, че написаното е вярно.
Умните мениджъри обичат честни колеги и служители. Другите не са от значение.

Обучение и самообучение –мога ли да си помогна сам

В интернет има предостатъчно информация на английски език за работата на БА.

Препоръчвам статии и материали от IIBA (International Institute of Business Analysis)

ПРИЗНАВАМ – аз започнах да чета теория по темата (ако не броя разни статии в мрежата) около 8 години след първата ми работа като бизнес анализатор. И  то заради промяна в методологията на работа от Waterfаll към Agile.

Друг добър източник на информация е https://www.pluralsight.com/. Сайтът предлага качествено съдържание и видео уроци по различни теми. Това беше по-сериозният ми досег с теория, след вече десет години работа като анализатор. Използвах теорията и за учене, и упражняване на Английски език.

Нещо много важно – БА е лицето на компанията, там където се работи с външни за компанията клиенти. Професионално ниво на владеене на английски език в този случай е задължително! Това е и най–голямата ми професионална слабост – не доброто говорене на английски – „езикът на бизнеса“.

Компромисът с владеенето на английски се заплаща с много други компромиси. За по–младото поколение, може би езиците НЕ са проблем, но за мен и моите връстници (с изключение на тези от езикови училища) проблемът все още е валиден.

Откъде да започна с теорията

Може да започнете с тази тема: Introduction to the BABOK® Guide and Business Analysis Key Terms.

Сайтът pluralsight.com има и десет дневен пробен период. Планирайте добре това време. Ако не работите – супер. Ако работите, ето Ви идея за следващата отпуска. 😊

Може да напишете “best blog for business analyst” в Гугъл.
Може да следите  съдържанието в блога на Прогресия.бг/Бизнес и (с)мисъл и да се възползвате от възможността за безплатна консултация с мен – авторът на статиите. Просто ми пишете на progressionbg@gmail.com.

Особено ако обичате примери, а не „суха“ теория, препоръчвам последното – за мен е удоволствие да споделям опита си. Реалните примери са гарантирани! 😊

 

Нужен ли е бизнес анализаторът и кога

Все още има компании, които разчитат на доброто взаимодействие между ангажираните пряко с развитието на бизнес процесите служители –  участници в оперативната дейност на компаниите и служителите в ИТ отдели вътре в компанията или при доставчиците на софтуерни услуги.

Дали това е добра практика?

Краткият отговор е – НЕ!

Вариантът за пряка комуникация между бизнес лидери и технически екип работи, но при известни условия:

 • Задължително е да няма голямо текучество на персонал,
 • Налични са лидери на екипи в бизнес звената, които имат опит в работа по проекти за къстамизация на софтуерни системи – програмиране и настройка на системи според нуждите на конкретен клиент (customise/customisation).
 • няма голяма натовареност и хората могат да се учат и сработват в движение.

Фактът, че позицията Бизнес Анализатор (Business Analyst) става все по–търсена и все по – добре платена говори достатъчно. Дори и банките, които НЕ се славят като добри платци, започнаха да оценяват работата на тези специалисти. Причината е много проста – започват да се конкурират за кадри с IT компаниите. “Битката“ е неравна, поради много причини.

Препоръка

Препоръчвам горещо големи компании за начало на кариерния път – ще научите много!

Ще научите какво е стандарти в работата.

Стандартите са начина да се управлява и минимизира риска. Те са като добрите навици за личността!

Фактори, влияещи на ролята и отговорностите на бизнес анализатора

 1. Размера на компанията 

Размерът на компанията не е нито плюс, нито минус – всичко зависи от предпочитанията на търсещия в даден етап от кариерата му. В големите компании е по – вероятно да намерите сигурност и правила.  Това са структури, изграждани с години, в които се инвестира в известна предвидимост. Ако обичате предизвикателства, искате разнообразие, динамика и да бъдете забелязани, то малката копания е по -добрият избор. В малка компания много по – пряко ще усетите с какво вие допринасяте за компанията. Последното носи голямо удовлетворение.

 1. Типа на компанията

Дали компанията развива собствени продукти, които продава или е аутсорсинг компания (outside resource using), или изгражда системи и процеси само за собствените си нужди се отразява на начина на работа и комуникацията между възложител и изпълнител. БА, като основен посредник е пряко засегнат. Работата за аутсорсинг компании е по -динамична, проектите може да са в много различни сфери на дейност, но пък спазването на графици и договори е от голямо значение. При вътрешни разработки е по – лесно да се постигат договорености при промяна на обстоятелства.  Темата е дълга и субективна. Лично мнение – най–приятната част от работата е развитието на нови системи и процеси, при които се търси високо ниво на качество. Поддържането може да ни научи на много, но изисква повече познаване на съществуващи системи, отколкото креативност.

 • Методологията

Използването на гъвкави методологии (Agile) в управлението на проекти има своите плюсове и минуси. За мен категорично е по-добрият начин за изграждане на софтуерни системи, но изисква споделяне на ценностите в Agile, добре сработени екипи и високо  ниво на доверие между изпълнител и възложител. Традиционните методологии дават по–добри резултати, когато целите са пределно ясни и не се очакват значителни промени в периода на проекта. При големи проекти бизнес средата може драстично да промени целите на компаниите и много труд да отиде „на вятъра“.

 • Стилът на управление

Тук ще бъда съвсем кратък – Agile e несъвместим с авторитарен стил на управление, при който мениджъри налагат срокове и начин на работа на екипите си, без дискусия по същество. 

 • Канали за комуникация

Колкото по–добре изградени правила и канали за комуникация и възлагане на задачи има, толкова по-добре за всички. Дори и при необходимост да бъде реализирана промяна вследствие на устни договорки, е редно важни промени да бъдат отразени писмено. Липсата на правила е един от най-големите проблеми за позицията „бизнес анализатор“. При несполука или грешка отговорността винаги може да се прехвърли към посредника между възложител и изпълнител.

 • Корпоративната култура

Тази точка е пряко свързана с горната. Открито общуване, доверие и желание за съдействие са сред основните ценности, които е редно да бъдат създавани в една компания. БА може да е посланик и верен помощник на мениджърите в този процес. 

 • Текучество в компанията  

Нормално е за всяка компания и екип да има известни промени в членовете на екипа, дори и да няма промяна в размера на екипа. Със сигурност обаче, честата смяна на експерти и лидери на ниски нива е знак за стратегически грешки на високо ниво и/или лоша комуникация.

Темата продължава в статията „Роля на бизнес анализатора според типа компания„.

Споделям всичко това, защото честите кариерни промени са предпоставка за много грешки и за неудобства и в личния живот. Разбира се има случаи, в които това се налага, но е добре всяка промяна да е обмислена. Особено важно е да си създадете личен резерв от финансови средства и търпение, за да не се налага започване на работа на място, за което знаете, че е компромис към днешна дата.

Съвет: Смело използвайте услугите на кариерни консултанти, агенции за подбор на персонал и се допитвайте до познати колеги за информация относно даден сектор, компания, екип.

Ако статията ви е харесала споделете с приятели.

Ако имате необходимост от съвет относно професионална реализация в областта на бизнес анализ, контрол на качество и управление на проекти, но се чудите каква да е следващата ви стъпка, пишете на progressionbg@gmail.com.

До нови срещи!