Как културата на общуване решава проблеми или създава възможности?

Всяка разумна човешка дейност, защото има и неразумни, е мотивирана от:

  1. Удовлетворение/удоволствие – началото на (почти) всичко може да се корени в търсенето на  удовлетворение и удоволствие, от създаването на изкуство до отдаване на най-пошли човешки пороци.
  2. Решаване на възникнал проблем.
  3. Създаване на възможност.

Например:

Ако направим бент на една река, за да може да плуваме в горещите летни дни, това е удоволствие.

Ако направим язовир, за да има вода и през сухите летни месеци, това е решаване на проблем.

Ако използваме язовира за производство на енергия, това е създаване на възможност!

Ще ви разкажа една стара притча, вместо въведение по тема,  важна и за отделния човек, и за личността.

„Веднъж мишката видяла, че стопанинът на фермата й заложил капан. Веднага алармирала кокошките, разказала на овцете и на кравата. Но всички те равнодушно я отпъждали: „Нас какво ни засяга, това е твой проблем, не наш!”

Не минало много време, в капана попаднала змия. Жената на фермера се опитала да я извади, но змията я ухапала. Стопанката на фермата легнала болна на легло. Докато я лекували, заклали кокошките, за да я хранят с полезна супа. После заклали и овцете, за да посрещат всеки, който идвал да навести болната. Накрая, когато оздравяла, заклали и кравата, за да направят курбан. И през цялото това време мишката само гледала през една дупчица в стената и си мислела за нещата, към които никой няма отношение!“

Каква е поуката: Ако нещо не ви засяга пряко, не си мислете, че все някога няма да ви се стовари на главата.

Към тази поука искам да добавя още няколко.

  • Капанът за мишки е бил проблем уж за мишката, но очевидно не само.
  • Капанът (проблемът) се е появил като следствие на друг „проблем“ – мишката. Сигурно е хапвала брашънце и много е дразнила стопанина на фермата.
  • В капанът заложен за мишката се хваща змията. Проблемът е уж на змията, нали?

Но вече знаем първата поука.

Появява се стопанката, за да реши няколко натрупани проблема.
Може би не е имала правилния подход, но със сигурност НЕ е имала подкрепа.

Изходът е летален за голяма част от обитателите на фермата!

Каква е аналогията с бизнес процеси?

Всяка компания съществува, защото отговаря на поне едно от условията:

  1. Създава продукт за удовлетворение и удоволствие 

и/или

  • Решава проблеми

и/или

  • Създава нови възможности.

Дългосрочно успяват да просъществуват компаниите, които създават възможности (за собствениците, за клиентите си и за общността) и решават проблеми на своите клиенти. Когато това става чрез удоволствие и удовлетворение на служителите, имаме идеален вариант!

Ричард Брансън казва „Клиентите не са на първо място. На първо място са служителите. Ако се погрижите за служителите си, те ще се погрижат за клиентите ви“. 

На английски има една хубава дума “issue”.

На български няма точен превод, но е нещо подобно на ситуация или казус – нещо, на което трябва да се обърне внимание, да бъде разгледано, анализирано и да бъдат предприети действия.

Звучи много различно от проблем, нали?!

Всяко “issue”може да бъде проблем или възможност.

Когато казусът е споделен и се търси решение, “issue”е просто ситуация – може да бъде и възможност.

Когато „issue“ е заметен под килима, направо си е ПРОБЛЕМ!

Грижата за служителите, връщам се на цитата от Брансън, е в това лидерите (собственици и управители) да познават трудностите и казусите на екипите си. 

Още една прекрасна дума, която няма точен превод на български “Whistleblower”.

Буквално  – човекът, който надува свирката.

На български най–близо са думите „вестоносец“ и „известител“. Този, който вдига ръка и казва „Тук имаме issue.”

В контекста на бизнеса, това е човекът сигнализирал за проблема. Преди него много други може да са премълчали, за да НЕ бъдат „ухапани“!

Стопанката във фермата е открила проблем и е търсила решение. Тя нито е поканила мишката, нито е поставила капана, нито е довела змията във фермата. Платила е със здравето си, защото е действала без да извести никой или е потърсила подкрепа, но не е получила.

Роля на мениджърите и експертите при превръщането на проблемите във възможности

В една общност и организация, за да НЕ страдат вестоносците, проблемите трябва да се вадят изпод килима и да се поставят на масата. Тогава вече имаме възможност.

За мениджърите
Основна задача на всеки лидер е да изгради среда на доверие и подкрепа вътре в екипите и между отделните екипи. Доверието е предпоставката, която прави възможна откритата комуникация. Когато допуснем грешка, бихме могли да намалим риск и/или загуби, ако споделим с екипа и търсим заедно решение преди да са настъпили негативните последици. „Признат грях, половин грях!“

Друг важен компонент за превръщане на проблемите във възможности е изкореняване на нагласата „това не е моя работа“. Ясните отговорности са положителни за компанията и за екипите, но при естество на работа, при което всяка задача минава през много ръце, е редно  да се търси гледната точка на всички страни. Това е възможно само, когато има изградено доверие и открита комуникация! Когато се търси причина и решение, а не просто отговорник или виновник.

За експертите
Бизнес анализаторите обикновено са тези, които са ангажирани с разследване на причинно – следствените връзки и откриване корена на проблема –
на английски root cause analysis.

В процеса на работа анализаторът идентифицира всички заинтересовани страни (stake holders). Анализаторите са единствените служители в повечето компании, които общуват пряко както с експерти, така и с мениджъри на всички нива. С експерти хоризонтално в структурата и вертикално в йерархията с всички взимащи решения за посоката, в която да се движи компанията (decision makers). 

Това е причината аналитичното мислене и комуникационните умения да са основните „инструменти“ в работата на всеки бизнес анализатор. Бизнес анализаторът е посланик. Той  може да извади наяве отлежали проблеми, да търси съдействие, да предлага решения, да балансира между вложеното време и постигнатите резултати, но не може да промени стила на общуване в една компания. Това става с желанието и подкрепата на управителите и ключовите мениджъри.

Повече за ролята и отговорностите на бизнес анализатора  вижте в статията „Какво работи бизнес анализаторът“.

Ще си позволя и един съвет, настоящи и бъдещи колеги – колкото повече смисъл и стойност носи даден бизнес за икономическата екосистема, толкова по-голяма е вероятността компанията да се управлява в съответствие с чисто човешки ценности, като откритата комуникация и доверието.

„Бизнес и (с)мисъл“ – финансовите цели са задължителни за оцеляване, но ако само парите са цел и водещ фактор при вземане на решения, дългосрочно проблемите ще стават все по – скъпи и по-скъпи. 

Ако статията Ви е харесала, споделете я с приятели.

Пишете на info@progression.bg, ако имате въпроси, казус за решаване или просто искате да споделите ваши мисли и опит.

Прогресия.бг търси съмишленици!

Ако вярвате, че нашите действия и бездействия създават условията, в които живеем, значи сме от една порода. Пишете ни – ще поставим началото, ако не на бизнес със смисъл, то поне на приятелство!