Автор:

Светослав Еленков

ПИРАМИДАТА НА МАСЛОУ ИЛИ КУБЧЕТО НА РУБИК

ПИРАМИДАТА НА МАСЛОУ ИЛИ КУБЧЕТО НА РУБИК

Пирамидата на Маслоу, Кубчето на Рубик, Ахат, Статистиката и Българската действителност– между изброените на пръв поглед няма никаква връзка, но да видим.

Пирамидата на Маслоу е може би най – популярната и в същото време една от най- отричаните и оспорвани теории  за човешките потребности и мотивация. Накратко, тя представя човешките потребности в 5 нива

  1. Физиологични нужди – храна, вода, сън, здраве
  2. Сигурност – подслон, безопасност, обезпеченост
  3. Принадлежност – любов, семейство, общност
  4. Увереност – уважение, самоуважение, слава
  5. Самоусъвършенстване, себеутвърждаване.

Йерархията на потребностите е критикувана основно заради нейната простата с примери, че изящни произведения на изкуството са създавани в нищета и много хора с начина си на живот и целите, които си поставят, рискуват потребности от основата на пирамидата в името на слава, каузи и т.н. – неща които дават смисъл на живота. Да – човекът е сложно създание, носещо силна индивидуалност, която e предпоставка за различни мотивиращи фактори.

Йерархията на потребностите може да се разглежда и критикува от гледна точки, философия, психология и политика, но истината е, че всеки критик е бил осигурил в задоволителна степен поне първите две нива, за да може „неговия глас да бъде чут“.

Статистика – събирането и обобщаване на статистически данни е методът,  чрез който се измерва удовлетвореността при задоволяването на потребностите. Един от най- интересните обекти на статистиката е Жизнения стандарт – за неговото измерване се използват редица обективни (БВП, брой на населението, доход на глава от населението) и субективно показатели (свободно време, безопасност, култура и развлечения, социален живот, психично здраве, околна среда).

Връзката с Пирамидата на Маслоу е тази част от дохода, която се изразходва за покриване на разходите за потребности, които не могат да бъдат пренебрегнати. В голяма част от съвременния свят, за съжаление не навсякъде, това не са само храна и подслон.

Както самата пирамида на Маслоу, така и статистиката е обект на анализ и критика:

„Едни се хранят със зеле, други с пуйка – средно се храним с пуйка със зеле“

„На едни не им стига за яхта на други за хляб!“

Драги читателю, не губи търпение, трябва ми основа,за да положа това, което искам да споделя…

Който не работи не трябва да яде! – Българска народна поговорка

Независимо от политическия строй, е безспорен факт, че в дългосрочен период, едно общество, образно казано, ще яде толкова, колкото е произвело. Въпросът винаги е:

Как се случва разпределението на благата в общността?!

Колкото по напреднало е едно общество в развитието си, толкова по – малка е разликата между крайно бедните и безмерно богатите. И обратно – сериозния броя на крайно бедни, тези които не могат да си позволят хляб и дом, но за сметка на това значителен брой хора с яхти със сигурност говори за проблеми в обществото. Със сигурност начина на разпределение на благата зависи от тези с яхтите, не от тези без дом или казано по простичко – тези по върховете са презадоволени, за сметка на хората, които са в основата на икономическата система.

Ако тези по върховете на икономическата система са достигнали в развитието си и високи нива в пирамидата на Маслоу, уважение, самоуважение и самоусвършенстване, в тяхната ценностна система няма как да не са заложени думи като истина, достойнство, справедливост и общност.

Общност – потребността, желанието и разбирането за принадлежност към общност може да бъде разковничето към прогреса на едно общество. 

Всеки е отговорен първо за личната си реализация и израстване, но каква трябва да е ценностната система на един човек, ако неговата удовлетвореност зависи само от собственото му благополучие? Особено когато собствената му реализация е постигната чрез нарушаване на закони, корупция, създаване на бизнес модел основан на нелоялни търговски практики, създаване и използване на монополно положение, насочване и използване на обществени ресурси в полза частни интереси и т.н.

Когато начело на едно общество в бизнеса и политиката са хора, които НЕ работят по последните нива от пирамидата на Маслоу (ценности, самоуважение самоусъвършенстване) се случва именно това – диспропорции в обществото.

Причините да има подобни диспропорции са много, но могат да бъдат обобщени така:

Образование и ценности, Бизнес и ценности, Политика и ценности

И обратно – когато лидерите в едно общество са хора с ценностна система в която думи като истина, честност, справедливост, общност и човещина, тогава начина на трупане на богатство и начина на разпределение на благата е различен.

Каква е общността в която живея и какво давам аз на нея?

Това е въпрос, който трябва да си задаваме, да търсим отговори и решения ВСЕКИ ДЕН?

Какви са проблемите в общността ни, как могат да бъдат решени с усилията и съдействието на всеки един от нас.

Защо всеки един от нас? Защото общността е сбор от общите действия и бездействия на всички. Всеки един наш избор е определящ и всяка промяна е възможна стига в нея да повярват достатъчно голяма група.

Ако на 10 души 6 си кажат „От мен нищо не зависи.“ нищо няма да се промени или ще се промени, но в интерес на онази малка група, за която говорихме.

Ако на 10 души 6 си кажат „От мен зависи, промяната започва с промяна във всеки един от нас.“ то промяната е само въпрос на време и усилия.

Куб на Рубик.

Кубът на Рубик, по-известен като Кубчето на Рубик, е механична главоблъсканица, изобретена през 1974 година от унгарския скулптор и професор по архитектура Ерньо Рубик.

Кубчето има различни варианти, но най-разпространена е версията 3×3×3. Тя има девет квадратни полета на всяка стена – общо 54 и заема обем от 26 единични кубчета. Обикновено полетата на куба са покрити с лепенки в шест цвята – по един за всяка стена на куба. При опит за подреждане  на главоблъсканицата, трябва да се търси решение, при което цветовете така се подреждат, че в крайна сметка, всяка стена има един цвят.

Именно тук е връзката на пирамидата на Маслоу и Кубчето на Рубик.

В основата на обществото стои начина по който се осигуряват потребностите в долните нива на пирамидата на Маслоу – физиологични нужди и Сигурност. Когато осигуряването на тези нива не е подчинено на ценности и когато стремежите са само материално благополучие, както при кубчето на Рубик – останалите нива не могат да бъдат наредени, защото фокусът е бил само върху две от пет страни на човешките потребности.

В развитите общества грижата за първите две нива е на родителите. Децата имат осигурен покрив и храна до навършване на определена възраст (18 и повече години). Това е времето, което трябва да бъде използвано за изграждане на представи за общността в която искат да изживеят живота си и за формиране на ценностна система. Каквато ценностна система формираме в децата, такова ще бъде бъдещето. Бъдещето на общност ще е такова, каквото е в представите на най- голямата, силна и активна група в общността!

И отново да се върнем на пирамидата на Маслоу и нейното ниво 3. Принадлежност – любов, семейство, общност. Изграждането на начин на мислене при който всеки осмисля и оценява неговата роля и влияние върху общността може да промени общността.

Всеки от нас оказва влияние чрез изборите които прави –  за кого да работи, от кого да купува, как разпределя разходите си, за кого гласува, знае ли правата си, отстоява ли ги, допуска ли в негово присъствие и с негово знание да се потъпкват правила и права на друг, цени ли справедливостта и честността, води ли се от принципи и ценности в ежедневието си, помага ли на общността да се изгражда.

Всеки един от тези избори е съзнателен или несъзнателен –действие или бездействие.

Когато сме пасивни сме избрали да сме пасивни! 

Когато сме активни сме избрали на чия страна да застанем! 

Общността ще е силна, когато повече от тези избори са осъзнати и водещото при избора не е материалното мерило и личен успех, а как нашия избор се отразява на общността. И когато лидерите в едно общество се водят от този принцип, тогава тези ценности се разпоростняват много по –бързо и ефективно, но всеки, абсолютно всеки, има роля в този процес.

Примери:

Избирам работодател, който не ме осигурява, защото така ще имам повече разполагаем доход за лични разходи и по-висок стандарт на живот. Това насърчава работодателя да работи по този начин. Разбира се за „обикновения“ човек това е решение, когато има избор, но отказа да се работи за некоректни работодатели е начина да се отправи послание към работодателя: „Ако ти не си коректен ще отида при друг“.

6 от 10 – това е пропорцията, която гарантира промяна!!!

Избирам компания чиито продукт развива общността пред компании от сектори, които не създават увеличаване на общото богатство и развитие на обществото – например избирам да работя за издател на книги пред това да развивам бизнеса на компания за хазарт.

Избирам да отида на театър пред това да играя хазарт.

Избирам да пазарувам от малки местни производители, защото така насърчавам малкия бизнес и местните предприемачи.

Избирам да спортувам, за да съм по-здрав.

Избирам да участвам в каузи, защото така давам малка част времето си за постигане на дадена цел и подобряване на живота в общността.

Избирам да изляза на протест в защита на правата на …

Избирам да си остана вкъщи, защото от мен нищо не зависи.

Избирам да подкрепя реформа в образованието, като застана рамо до рамо с учителите на моите деца, за да подкрепя техните искания.

Поставянето на цели и активните действия в преследването им е това, което прави разлика в живота и на отделния човек и на общността.

Българската действителност
Издръжката на живота на четиричленно семейство е 2361 лева по данни към август 2018
Стартовата заплата за учител е 920 лева към юни 2018 г.

Учителят е единствената професия, която създава всички останали!

Това изречение е нещото, което може да обясни проблемите във всяка една общност.

Но под „учител“ не трябва да разглеждаме само преподавателя в училище – „учител“ е всеки, който с думи или дела формира мнение и представа за света на някой друг, за това кое е правилно и кое не е, учител е всеки един от нас.

Молба към всеки стигнал дотук, ако не го правите, отделете поне два часа в месеца да потърсите информация и да разсъждавате с приятели по следните теми:

Личностно развитие

Проблеми на общността

Бизнес с кауза

Кариера с кауза

Социално предприемачество

Умът не слуша сърцето, а вечно смята и бди!

Ахат, Черната овца. Музика и текст Божидар Главев

Няма сърце, което да НЕ иска идните поколения да живеят по – достойно!

Но, за да стане това трябва да сме активни сега, да подредим кубчето на Рубик и пирамидата на Маслоу водени от ценности, а не от цифри!!!

Най-четена:
По избор на редактора: