Защо?! Защото въпросът е ключ към решението!

Най – кратко казано, Прогресия.бг е за всички, които мечтаят за повече осъзнатост, отговорност, човещина и добронамереност в отношенията помежду ни и в обществото, което изграждаме ежедневно с нашите действия и бездействия.