Автор:

Светослав Еленков

Отворената ножица

Един от най – големите проблеми в света, може би след екологията, е разпределението на благата. Световното богатство се концентрира в ръцете на все по-малко хора – ножицата между бедни и безмерно богати се отваря все повече.  

Развитието на технологиите дава редица възможности това да се промени, чрез споделена икономика и възможността стоките и услугите да достигат по-възможно най- късия път от производителите и създателите на благата до потребителите. Моделите базирани на споделена икономика  навлизат в различни сектори вече и в България.

Има само едно условие и изискване тези примери да стават все повече и повече –  желанието на обществото да насърчава това поведение, което води до запазване на по – голяма част от стойността при създателя на услугата, а не при прекупвачи и търговци. 

Това е важно, защото всички ние имаме интерес да се насърчават онези личности, които създават, които творят – без тях няма да има какво да търгуваме. 

Нека наричаме поведението, което води в посока повече себестойност за творците и производителите “Икономически осъзнато поведение”. 

Най – общо казано, “Икономически осъзнато поведение” е този модел, при който масовите граждани и потребители си задават един важен въпрос:

“Кой печели от моето съществуване?”  
В подкрепа идват въпросите:

Къде и как заработвам парите си?

Къде, как и за какво ги харча? 

Как избирам работодател, доставчик, партньори?

Какви са техните ценности и цели?

Конкретен повод за този текст е задочен разговор в LinkedIn с известен български автор. Разговорът се пренесе във Facebook, където се включиха още двама автори на книги. 

Накратко изводите:

  • Достойно възнаграждение за труда си (като автори на книги), получават онези автори, които успяват да се издават сами. За да се издава сам един автор, първо трябва да е написал “бестселър” и второ да има знания, умения, желание и време да поеме редица административни задачи и отговорности.
  • Авторите, които издават творенията си през големите издателства и книгите им се продават в големите книжарници, печелят в пъти по – малко от издателя и търговеца. Освен това, няма контрол върху броя издадени и продадени копия. Т.е. на теория е възможно да бъдат “ударени” два пъти – веднъж от начина, по който работи системата “книжен пазар” и втори път от издателя. 

Защо е важно този модел да се промени? 

Книгите и литературата имат силата да формират личността. 

Образованието е това, което прави разлика между човек и личност, между група хора и общност. А всеки образован човек чете – жаден е знания и различна гледна точка, иска и търси храна за ума и въображението си. 

Образованието и книгите са единствения начин човечеството да се пребори с материалната и консуматорска култура, която БУКВАЛНО убива планетата и човечността! 

И имаме всички предоставки да го направим. 

  • Технологии – blockchain набира скорост и приложение в редица сектори и дава възможност за проследимост и сигурност на информацията.
  • Социални мрежи – днес всеки е “оплетен в мрежата”, поне в една. Социалните мрежи  могат да бъдат заплаха или възможност – от нас зависи как ги използваме – те са просто инструмент. 

Технологиите, социалните мрежи и разбирането за “Икономически осъзнато поведение”, в комбинация, дават възможност за организиране на българските автори в едно издателство, което да осигури достатъчен доход за оперативни разходи по издаването и да остави по – голям процент от стойността на продукта КНИГА в ръцете на авторите, на творците! 

За да се случи остава едно условие – всички четящи и мислещи хора да подкрепят идеята, като купуват български книги директно от издателство на българските автори!    

Аз се казвам Светослав Еленков. 

По образование съм икономист и търся съмишленици, с които да валидираме идеята (сред автори и читатели), да проверим има ли вече издателство, което си е поставило подобна цел, осъществима ли е идеята, какво би струвало като време, усилия и пари, и ако си заслужава – да го направим. 

Ножицата може да изглежда и така – от нас зависи, колко ще допуснем да се отвори. Имаме инструменти за контрол – остава желанието и волята за “Икономически осъзнато поведение”.  

Най-четена:
По избор на редактора: