Автор:

Светослав Еленков

Проактивност и прогресия

“Бъдете проактивни!” 

Това е най – най – често срещаният съвет във всяка книга и статия  на тема продуктивност, бизнес и личностно развитие. 

Въпреки това, лично за мен бе трудно да разбера всички автори и съветници, какво точно е проактивност, докато не прочетох книгата “Седемте навика на високоефективните хора” на Стивън Кови. 

Преди този момент можех да обясня проактивността само чрез нейната противоположност – реактивност. 

Реактивен е човек, който НЕ предприема действия, до момента, в който НЕ е притиснат в ъгъла. Крайност на това състояние е да чакаме “ножът да опре в кокала” – да наближи крайния срок, да чувстваме изгаряща нетърпимост към човек и/или ситуация. Тогава винаги се стига до реакция. 

Обратното на това е проактивност – да действаме преди да бъдем задействани! 

Точно това е една от основните и най – важни (според мен) части в книгата на Стивън Кови – “Действайте или ще бъдете задействани”. Проактивност е първият от седемте навика описани в книгата. Препоръчвам книгата на всеки, който НЕ я е чел, без значение на пол, възраст, професия, интереси.    

Определението за проактивност в книгата: 

“Проактивността означава повече от това да поемаме инициативата. Означава, че ние като човешки същества сме отговорни за нашия собствен живот, че поведението ни е функция на нашите решения, а не на състояния ни. Ние можем да подчиним чувствата на ценностите. Ние имаме инициативата и отговорността да действаме така, че нещата да се осъществяват. 
Вгледайте се в думата отговорност (отговор-ност) * – възможността да изберете своя отговор. Проактивните хора познават тази отговорност.”   

*От английски 
Responsibility – отговорност
Responsе – отговор
Ability – възможност

Каква е връзката между проактивността и прогресията? 

В математиката геометрична прогресия е редица от числа, в която първото число е различно от нула, а всяко друго число е получено от предишното чрез умножение с константа, различна от нула. Тази константа се нарича частно. Например редицата 2, 4, 8, 16, … е геометрична прогресия с първи член 2. 

В контекста на статията проактивност и прогресия са нашите преднамерени и съзнателни действия проактивно да търсим съмишленици – хора с ценности близки до нашите. 

Искаме или НЕ човекът живее в общества (семейства, общност, държава, наднационални съюзи) с изградени правила и системи.
Как функционират тези общества зависи от общите ценности и цели, и породените от тях действия и бездействия на отделните индивиди в групата. 

Проактивност и прогресия – тези две думи обясняват много ясно дали едно общество ще се развива или ще деградира. 

Общността и обществото може да се развиват само с проактивно насърчаване на онези ценности и цели, които водят до благоденствие за групата, а не за отделната личност. 

Бъдещето на общност ще е такова, каквото е в представите на най-активната и силна група в общността! 
Прогресия.бг 

П.п.
Какво символизира логото на Прогресия.бг? 
Получавали сме въпроси защо усмихнатите носят намръщените, защо намръщеният е на върха? 
И определено това е повод да се замислим дали логото предава правилно посланието. 

Каква е посланието в нашите представи? 
Когато човек е сам той намръщен.
Когато са двама положението се подобрява.
Когато са четирима усмивките греят на лицата. 
1-2-4 Прогресия с частно 2. 

Най-четена:
По избор на редактора: