Моите изводи за дванадесет години работа като Бизнес Анализатор

Бих ли работил и какво, ако нямах нужда от пари? Не помня кога за пръв път си зададох този въпрос. Със сигурност в началото на  професионалния ми път не бях. Сега отговорът за мен е: ДА! Бих работил, ако моят труд допринася за подобряване на условия и средата за живот в общността, в която живея! […]

Щастието НЕ е пари!

Щастието не е пари, но финансовата грамотност е щастие. Финансова грамотност е умението да печелиш пари и умението да ги харчиш и инвестираш разумно. Финансовите проблеми в отношенията, били те семейни, приятелски или роднински, е сериозна предпоставка за неприятни разговори. Финансовата грамотност е инструментът за справяне със финансовите проблеми. Добрата финансова култура в комбинация със […]