За волейбола, ЕГОизма и полето за изява

Времето е единственият ресурс, който всички имаме по равно.  От нас зависи как и за какво ще го използваме, и какви успехи ще имаме.  Ключ към постигане на успехите за всеки екип, компания и общност, е екипната работа – разбирането за напредък на отбора и на общността.  Колкото повече знаем за ЕГОто и желанието за […]