Защо блог за бизнес и (с)мисъл?

Всяка човешка дейност, за да продължи да съществува във времето, трябва да носи приходи.
Бизнес, в широкия смисъл на думата, е това – дейност, от която печелим.
Културата може да е бизнес, здравеопазването и образованието могат да бъдат бизнес, опазването на реда също. Всяка човешка дейност може да бъде бизнес. Освен приходи, за да запазим желанието и мотивацията си за дадена работа, ние трябва да виждаме смисъл в нея.