Икономика, общество, осъзнати решения

Икономически осъзнато поведение – поведение, при което осъзнато избираме къде и как печелим парите си, къде и за какво ги харчим, за кого гласуваме.
С две думи – какво общество създаваме!