Защо ценности?

Нещо много важно, може би най – важното:
На върха, във всяка структура и общност, трябва да са тези, които ще подадат ръка на катерещия се след тях.
Тази ценност ще НИ води напред и нагоре, като общност!